Вече 60 години ние в Международната награда на херцога на Единбург вярваме, че това, което младите хора научават извън класната стая е също толкова важно, и при някои обстоятелства, по-ценно от това, което научават в нея. Знаем, също така, че според серия от проучвания, проведени с повече от 12 000 младежи и възрастни от цял свят, 2 от 3 младежи и 4 от 5 възрастни вярват, че ученето в класната стая не е достатъчно, за да бъдем подготвени за предизвикателствата на света. Съществуват важни уроци за учене, жизнени умения за придобиване и опит, които могат да бъдат постигнати само чрез правене. Предизвикателство пред нас – загрижените възрастни, младежките работници и преподавателите е как да дадем възможност на младите хора да се изправят пред себе си, да опитват нови неща, да ги заинтригуваме и да ги направим участници в тяхното развитие, да могат да измерват постиженията си. Образователната система, сама по себе си е част от задължителната подготовка. Тя следва установени методи и стриктна програма, която учениците задължително трябва да изпълняват.

Но нека не забравяме, че:

“Младите хора учат и възприемат по различен начин, техните ценности и темпове на развитие са се променили значително.”

В днешният скоростен свят, бързаме да пораснем, да бъдем по-добри, бързаме с крайните срокове… Светът има нужда от все по-уверени, можещи и бързи хора. А що се отнася до увереността и моженето, те се придобиват само чрез постиженията, но това не винаги се случва в класната стая поради разнообразни причини, повечето от които са извън контрола на преподавателите. Наличието на други възможности за ангажиране на младите хора е от жизненоважно значение за да се подпомогне тяхното развитие, за да могат да случват постижения, а това от своя страна да им даде увереност и в класната стая.

Тази философия, залегнала в основата на Международната награда на херцога на Единбург в голяма степен е дело на основателя на училище Гордънстоун – д-р Курт Хан. Наградата е и резултат от развитието на негова програма, някога била част от училището. Той, заема и основополагаща роля в създаването на “Outward Bound”, “United World Colleges” и “International Baccalaureate”.

Една история за това разказва, че д-р Хан забелязал един от учениците си, запътил се към езеро, намиращо се в пределите на училището. Това събудило любопитството му, тъй като младежът бил с буен нрав, не много прилежен ученик и често пъти не бил заинтригуван от учебните занятия. Последвал младежът до езерото и останал изненадан, когато открил, че момчето храни патиците. “Момче, харесваш ли тези птици?” – попитал Хан, на което учуденият ученик отговорил: “Да, сър!”, “Много добре, от сега нататък ти ставаш отговорник на патиците. Ти трябва да се грижиш за тяхното хранене, проверка на гнездата им, грижите за тяхното благосъстояние.”

Какво е направил Д-р Хан ли? Той открива какви са интересите на момчето, възлага му отговорности, гласува му доверие. По този начин създава възможност за младежа да развие този интерес, изпълнявайки задълженията си, в името на поставените цели. За неговия ученик е било важно да се почувства полезен, да бъде значим, да има заслуги достойни за уважение от неговите връстници. Увереността, която придобива, му позволила да се впише по-добре в училищната общност и да постигне по-добри резултати в класната стая.

“Днешните млади хора растат в динамичен, бързо развиващ се свят и развитието на умения като устойчивост, увереност и адаптивност са важни.”

Неформалното образование, като това, което предлагат Лицензираните организации и всеотдайните Лидери, част от Международната награда на херцога на Единбург, е установена и изпитана възможност за младите хора да се изправят пред себе си, да излязат извън зоната си на комфорт, да запълнят свободното си време с нещо конструктивно и градивно. Тя им позволява да развият уменията, от които се нуждаят, за да създадат активно, самостоятелно и мотивирано отношение към света около тях.

Докато има млади хора, които носят стремежа за нещо повече от това, което може да бъде предложено в класната стая и има възрастни, които смятат, че неформалното образование е също толкова важно, Международната награда на херцога на Единбург винаги ще бъде там, за да потвърждава стойностт на това обучение.

И за да я затвърдим още по-убедително, в началото на ноември 2018 г. стартирахме нова глобална кампания #Worldready, като използвахме резултатите от направените проучвания, за да повишим осведомеността по темата. Те ясно показват необходимостта от развитието на личността чрез неформалното обучение. От друга страна, отбелязваме постиженията на повече от 1.3 милиона участници (и милиони предишни такива) в над 130 страни и територии по целия свят, които благодарение на личните си предизвикателства и постоянството в постигане на целите си вече са готови да се “гмурнат” в света – на бизнеса, на големите предизвикателства, на разочарованията, но и на победите!

Препоръчани статии