В началото на септември Наградата в България стартира конкурс за проактивни училища, които кандидатстват посредством кратка форма за интерес, за да придобият лиценз за Независим оператор на Наградата. По този начин те получават възможност да предоставят програмата на своите възпитаници, като придават добавена стойност на образователния процес, сертифицирайки всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждавайки училището като привлекателна среда за развитие на младите хора.

Към конкурса проявиха интерес 42 организации в повече от 20 града в България. Ето кои са новите 12 бъдещи Независими оператори, които ще станат част от програмата:

157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, София;

Професионална гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов“, Плевен;

СУ „Никола Войводов“, Враца;

ЧСУ „Рьорих“, София;

НПМГ „Академик Любомир Чакалов“, София;  

51 СУ „Елисавета Багряна“, София.

ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот;

Център за личностно развитие, Търговище;

Английска Езикова Гимназия „Гео Милев“, Русе;

ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, Русе;

Професионална земеделска гимназия, Силистра;

СУ „Христо Ботев“ в Кубрат.

Нашият екип се свърза с всяка една организация, за да обсъди възможностите и потенциала им за участие. Вече активно работим в посока организиране и разработване на нови обучения за Лидери, които ще се проведат на 27 – 28 октомври и 17 – 18 ноември в столицата и 10 – 11 ноември в Русе. Щастливи сме да заявим, че голяма част от кандидатствалите организации са по инициатива на учители, които виждат перспективите в Наградата и както те сами ни споделиха: „Притежаваме капацитет да подкрепим младежите в изборa им на занимания и формиране на умения в областта на спорта, изкуствата, науката, доброволчеството от квалифицирани специалисти, повечето от които млади и вдъхновени хора. Споделяме формите и подходите, които се прилагат за постигане целите на програмата. Считаме, че дейността ни като независим оператор на Наградата ще бъде полезна за развитие в посока стимулиране личния избор и поставянето на лични цели от младите хора.“

Бъдещите Независими оператори описаха ползите от включването им в Наградата като възможност за силно присъствие на неформалното образование в различните региони и „отваряне на институцията към посланията на глобалното образование”. Определиха Наградата като „инструмент за създаването на подкрепяща образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща интелектуалното, творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация и отговорно гражданство в общество на глобализация, мултикултурализъм и засилващата се конкуренция“.

Радваме се, че има толкова голям брой организации от различни краища на България, които вярват, че да бъдеш тийнейджър в днешно време не е лесно. Затова трябва не само да ги подкрепяме и да ги насочваме, но и да им оставим свобода сами да развият своя потенциал. Благодарим на всички, които ни се довериха и повярваха в ефективността на Наградата за младите хора.

Предстои ни следваща кампания през февруари, когато отново училищата от цялата страна ще имат възможност да заявят своите кандидатури за придобиване на лиценз. А за тези от вас, които не успяха да Лицензират своята организация в рамките на кампанията, имате 3 месеца да обмислите възможностите на вашата организация, ползите и потребността от Наградата.

Ако искате да научите повече за Международната награда на херцога на Единбург, можете да посетите страницата ни, за да намерите повече информация. Можете да се абонирате и за нашия месечен имейл бюлетин, в който съобщаваме новостите покрай Наградата.

Препоръчани статии