А ти мислил ли си с какво искаш да се занимаваш в бъдеще? Завършваш гимназия и вече “трябва” да знаеш какво искаш да правиш занапред, без да имаш понятие за същността и практиката в много професии. 

Често пъти не си сигурен какво да избереш, колебаеш се, или пък не знаеш как да подходиш…

Ако си навършил 18 г. и имаш интерес в сферата на бизнеса или пък търсиш подкрепа в професионален, образователен или личен план, с Международната награда на херцога на Единбург – България можеш да направиш първата стъпка по пътя на бъдещото си развитие.

Международната награда на херцога на Единбург е глобална програма за личностно развитие и постижение на млади хора. Програмата позволява на младежи като теб да съставят свой индивидуален план за развитие, като си поставят реалистични, но в същото време и достатъчно предизвикателни цели в няколко направления – Доброволчество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване. Програмата ще ти даде достъп до глобална рамка, която ти предоставя възможност да учиш и да растеш чрез неформално образование, работейки за международно разпозната акредитация. Всеки младеж има възможност да избере сам нивото, в което иска да участва в Наградата: Бронз, Сребро и Злато. 

Шестима професионалисти от глобалната общност “Тук-Там” вече са част от Наградата и са готови да те подкрепят. Тук-Там е най-голямата общност от можещи, мотивирани и инициативни българи с международен опит. Членовете на общността вярват, че знанието и уменията, придобити в чужбина, са ценни и ценени тук. Затова инвестират време, средства и усилия в образование, възможности за по-добър живот, професионално развитие и подкрепата на смислени каузи, които ни обединяват като една отворена, свързана и глобална общност.

До 19-ти март всеки млад човек, на възраст от 18 – 24 години може да се запише за участие в програмата и да открие своя Лидер (наставник) в програмата, в лицето на Андреа Димитрова, Вилиана Бакалова, Надежда Велкова, Зехра Хасан, Руслан Илиев и Георги Илиев. Записването за участие става посредством попълването на кратка регистрационна форма, в която всеки младеж може да посочи избрания от него Лидер или да остави избора на екипа на Наградата. 

Кликни върху кръглата стрелка за да разгледаш всички визитки!

Участието в програмата и наставничеството на Лидери от сферата на бизнеса е възможност за всеки млад човек да:

  • Придобие опит в сфера, интересна за него под наставничеството на опитни професионалисти и практици;
  • Се запознае с хора, които се изявяват в различни браншове и притежават широк спектър от професионален опит и контакти;
  • Се изяви пред професионалисти, което би могло да бъде предпоставка за успешното му кариерно развитие;
  • Да развие умения за професионална реализация; 
  • Да развие принадлежност към общност от активни млади хора. 

Ролята на Лидера в Наградата е да напътства, да дава насоки и да проследява развитието на участника в процеса на работа. Участниците, заедно със своите Лидери, обсъждат конкретната цел и плана за постигането ѝ. Целта, която си поставя участникът трябва да е определена от самия него, а Лидерът преценява, дали тя е постижима и в същото време дали е достатъчно предизвикателна. 

Наградата ще ти помогне да развиеш ключови универсални умения и характеристики, които са необходими за навигирането на промяната и за изграждането на навици, които ще те подготвят за живота, за работа и за конструктивната ти роля в обществото.

Включи се и ти  

За да кандидатстваш и да станеш част от семейството на Наградата, попълни следната регистрационна форма най-късно до 19 март 2021 г.:

Препоръчани статии