Това сподели Антоанета Календерова, по време на речта си по повод награждаването на 45 участници, постигнали златно и сребърно ниво в Наградата в България. Тя е директор на Средно Училище “Дрита” в София, Лидер в Наградата и учител, който вярва в потенциала и таланта на всеки един младеж.

,,Уважаеми господин президент, ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа, уважаеми младежи, които сте успели да завършите ниво Сребро и ниво Злато.

За мен е изключителна чест да бъда днес тук с вас в ролята си на Лидер и координатор към Международната награда на херцога на Единбург. Преди много години направих един избор – да бъда учител. Избор, който е колкото рационален, толкова и емоционален, защото освен нещата, които исках да правя, аз знаех, че искам да помагам. Исках да бъда част от бъдещето, исках да подкрепям, да допринасям по някакъв начин това бъдеще да бъде по-добро. Същия избор направих и наскоро, преди 3 години, когато станах част от Наградата.

Българското образование в момента е изправено пред много предизвикателства. Едно от тях е свързано с мотивацията – за учене, за преподаване, за качествено и смислено общуване, за активно включване на всички заинтересовани страни в процесите вътре в училище. И в същото време, ние сме изправени пред избор – дали да се поддадем на това, че предизвикателството е прекалено голямо, или да се включим и да помагаме по начин, по който можем. Боренето на това предизвикателство зависи от всеки един от нас.

Има страшно много изследвания, които показват че един от основните начини да мотивираме учениците е когато им помагаме да се включват в извънкласни дейности, предоставени от училището. За мен тук идва мястото на Наградата, защото тя дава възможност на училището и на учителите по един изключително достъпен и в същото време структуриран начин да подкрепят, да вдъхновяват и да променят.

Във времето на бързото удовлетворение на всяка една нужда, на бързата стимулация, тогава, когато всяка една информация е на един клик разстояние, Наградата е тази, която учи нашите деца и нашите младежи на себепознание, целеполагане, на това, че имат право да мечтаят, но че всяка мечта има нужда от стъпки за да бъде постигната. В същото време ги учи на нещо много важно, което е коренно различно от времето на бързия и лесния достъп – а именно умението да преследват с постоянство своите цели. Изключително полезно умение в съвременния забързан свят.

Наградата със своите предизвикателства помага и на нас възрастните да се развиваме и да се учим заедно с децата, да се опитваме да вдъхновяваме тях, показвайки им своето вдъхновение и в същото време, Наградата като чели води до едно удовлетворение, което не ни позволява вечерно време когато се приберем, да си кажем: “Аз не мога да стана утре и да продължа, защото ми е трудно.” – защото в този момент се сещаме за очите на хората срещу себе си, за децата с които градим взаимоотношения и то такива, като чели Наградата помага да бъдат поставени на едно различно ниво. Не просто взаимоотношения на учител и ученик, а на партньори, които заедно преследват цели. Взаимоотношения, в които подкрепата и доверието вървят ръка за ръка, и в които всеки един носи отговорност – за своите успехи, за своите постижения, но и за другия.

И ще завърша с една мисъл, с която аз обикновено започвам разговорите с моите младежи. Тя звучи така: “Не ти казвам, че ще е лесно, казвам ти, че си струва.” И това наистина е така!

Благодаря ви за това, че заедно вървим по този път. Благодаря ви за това, че ми позволявате да бъда част от вашето предизвикателство, защото предизвиквайки себе си всеки ден ние вървим напред. Поздравления!”

###

До 20 май 2019г. училища от цялата страна могат да кандидатстват и да получат лиценз към Международната награда на херцога на Единбург – България (накратко Наградата) в пролетната кампания на Наградата – “Бъди вдъхновяващо училище!”.

Придобивайки лиценз за независим оператор на престижната международна програма, училищата ще получат достъп до изпитаната методология на Наградата, която развива лидерски умения чрез неформално образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора. В основата на програмата стои развитието на лидерски умения у младите хора,  с цел постигане на по-устойчиво развитие на образователната система и позитивна среда за реализация.

Всяко училище и организация в България има възможност да заяви желанието си да стане независим оператор в Наградата чрез попълване на онлайн форма тук

 

Препоръчани статии