Какви умения липсват на младежите в класната стая и университета и как могат да се сдобият с тях? Каква е ролята на неформалното образование в това и колко млади хора участват в подобни дейности? Това бяха част от въпросите в последното допитване на U-Report – глобална Viber-базирана платформа на УНИЦЕФ, която позволява на всеки младеж на възраст 14-29 години да изрази своето мнение по важни въпроси. Допитването беше разработено съвместно с екипа на Международната Награда на херцога на Единбург – България. 

173 U-Репортери от цяла България на различна възраст взеха участие, а техните отговори не само дават повод за оптимизъм, но и набелязват възможности за подобрение както във формалното, така и в неформалното образование. 

Според младежите класната стая или университетските занимания не успяват да им дадат необходимите ключови умения в няколко основни области :

Огромен дял от отговорилите чувстват, че умения като работа в екип, ефективна комуникация, критично мислене и много други (обобщени като „меки умения“) не са достатъчно застъпени. Значителен брой от U-Репортерите пък имат нужда от умения по управление на лични финанси и знания и умения от гражданското образование. 

Логично е да се запитаме – освен че идентифицират своята нужда за допълнителни знания, предприемат ли младите хора действия към нейното удовлетворяване? Според самите тях, „Да“ – 57% от отговорилите участват в някакъв тип неформално образование, а голяма част от тях комбинират повече от едно занимание: 

 

Все пак, голям е и дялът (43%) на младежите, които не участват в каквото и да е неформално образование, а главната причина за това е липсата на информация – ясен знак за нуждата от подобряване обхвата и качеството на комуникацията на подобни дейности. 

За тези от Вас, които имат нужда от насоки къде и как могат да се развиват, да бъдат полезни на своята общност или да реализират идеите си, Наградата заедно с УНИЦЕФ обобщава някои възможности и дава конкретни предложения за смислено неформално образование в този материал.

Ако си на възраст от 14 до 29 години и искаш гласът ти да бъде чут в следващи допитвания, можеш да се включиш като:

  • Намериш чата U-Report Bulgaria в търсачката на Viber и напишеш „старт“ или „start” в чата
  • Сканираш кода по-долу:

*Заглавната снимка е на Rozle Bregar, Gold Award Holder

Препоръчани статии