Защо да участвам?

8 милиона младежи от 144 страни по света са участвали вече в  Наградата. Това стана възможно благодарение на хилядите училища и организации, които подкрепят участващите млади хора в тяхното личностно развитие.

Какви са ползите от Наградата за участниците в нея – младежи на възраст 14-24 г.:

  • Натрупват житейски опит и развиват умения, които са важни в ежедневието и всяка сфера на живота, както и подобряват успеваемостта си в рамките на учебната програма  (целеполагане, екипни умения, желанието да се развиваш, постоянство, упоритост и приключенски дух);
  • Развиват потенциалните им, и дават осъзнатост за силните им и слаби страни;
  • Открият нови интереси и светове, приятели и възможности на Международно ниво;
  • Създават нови приятелства и взаимоотношения с връстниците си, както и с другите поколения за правене на нещо положително и конструктивно в свободното си време;
  • Да са свободни и отговарни в избора на техните собствени цели и тяхното постигане, което може да надвишава очакванията им;
  • Повишават тяхната самоувереност и самочувствие;
  • Развиват чувството за отговорност към другите;
  • Създават активно, самостоятелно и мотивирано отношение към света около тях;
  • Възнаградени са за усилията си от престижния Сертификат на The Duke of Edinburgh’s International Award