Щастливи сме да споделим, че от появата на Международната награда на херцога на Единбург в България – преди 5 години, сме успели да изградим трайни и устойчиви приятелски взаимоотношения с Международен женски клуб – София. За четвърта поредна година Международен женски клуб – София ще подкрепи Наградата в рамките на проекта “Учители и големи лидери”.

Международен женски клуб – София е нестопанска организация, която работи в посока посрещане и подпомагане на новодошлите в България, насърчаване на добрата воля и приятелство между членовете на клуба и оказване на финансова и материална подкрепа на местната общност чрез благотворителни проекти.

Благотворителната фондация на Международния женски клуб – София IWC има за цел да подпомогне българските групи и НПО да посрещнат нуждите на най-нуждаещите се в страната, както и жените и техните предизвикателства, възрастните, сираците, хора с увреждания и етнически малцинства.

Като наш дългогодишен дарител и поддръжник в годините, Международният женски клуб предостави възможност на вдъхновяващи учители и служители на лицензираните организации да преминат през обучителен курс за Лидери в Наградата. Посредством този курс, Лидерите в програмата се запознават в детайл със структурата на програмата, както и с техните ангажименти в контекста на лидерските им задължения към младежите.

С тазгодишното предоставено дарение по проекта “Учители и големи лидери” Международна награда на херцога на Единбург – България ще покрие разходите по обучителните курсове за Лидери в програмата. Курсовете са с продължителност от 2 дни, в които групи съставени от 15-18 учители и служители от лицензирани организации преминават през методологията на Наградата и биват запознати с изискванията и структурата ѝ.

Със своята благотворителна дейност, Международният женски клуб в София работи в посока привличане на вниманието на обществото към многобройните каузи, които подкрепя, както и да събере средства за тях. Всяка година клубът дарява средства на образователни програми и на фондации, които се занимават със социална интеграция и с подкрепа за възрастни хора, хора с увреждания, жени и деца.

Вярваме, че резултатите от това дарение ще бъдат още по-осезаеми и в бъдеще, защото младите хора се нуждаят от много повече от финансова помощ. Те имат нужда и от лична подкрепа, напътствия и менторство, именно на техните Лидери в Наградата. Чрез съвместната работа с опитни и успешни хора програмата на Наградата дава на младежите отлични възможности да развиват своите лични умения. По този начин се изгражда чувството за подкрепа и доброволческа дейност още в ранни години. Защото младежите, които постигат Наградата днес, утре ще бъдат физици, инженери, ИТ специалист, биолози, предприемачи, фармацевти. Те ще бъдат онези, които задават новите ценности и новите примери. А ценностите и съпричастността на младите хора се градят, чрез преживявания и добри модели за подражание.

Благодарим на Международния женски клуб – София за дългогодишната подкрепа и доверието, за да докажем на младите, че вярваме и подкрепяме техните успехи и каузи, за да създаваме заедно добри примери!

Препоръчани статии