Нива и направления

Нива на Наградата

В Международната награда на херцога на Единбург младежите могат да избират между 3 нива на трудност – Бронз, Сребро и Злато.

Всяко от нивата има различна продължителност, което определя и нивото им на трудност. Ниво Бронз продължава 6 месеца, ниво Сребро – 12 месеца, а ниво Злато – 18 месеца. Всеки участник може да избере с кое ниво да започне своето участие в програмата, а може да реши да ги премине последователно. Нашата препоръка е всеки младеж да започне с ниво Бронз, да премине на Сребро и да завърши със Златното ниво – по този начин участникът ще има възможност да натрупа повече опит и преживявания.

Независимо от нивото, което избере участникът, той ще си постави цели, които да постига и в трите Направления на Наградата – Доброволчество, Физическа активност и Умения, а накрая ще преживее Приключенско пътуване.

Схемата по-долу обяснява нагледно особеностите на трите Нива в програмата и връзката им с Направленията в нея.

Направления в Наградата

Всеки настоящ и бъдещ участник в Наградата може свободно да изтегли Наръчника за участници.