Програмата предоставя отстъпка по случай своя 7-ми рожден ден

До 26.02.2021 всяко училище в България има възможност да кандидатства в конкурса за училища “Готови за света!” и да стане Лицензиран оператор към Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” чрез попълване на онлайн форма.

По случай своя 7-ми рожден ден Фондацията предоставя ексклузивно 30% намаление на лицензионната такса за първата година от участието в програмата на одобрените училища. Две училища, работещи с младежи в риск и младежи от малцинствени групи ще получат 70% намаление на лицензионната такса за първата година.

Ако искате вашите ученици да са готови за “новия” свят, пълен с неизвестности, предизвикателства и нови възможности, то Наградата е инструментът, който може да ви помогне в това.

През изминалата година станахме свидетели на редица промени – в личен, социален и технологичен аспект. Бяхме главни герои в множество невъобразими до момента идеи, учителите ловко и умело преминаха към дистанционна форма на обучение, което доведе до употребата на повече интерактивни методи в преподаването. Родителите бързо съумяха да адаптират работното си време и ангажименти спрямо образователната програма на своите деца, като имаха възможност да погледнат отблизо учебния процес, както и да контактуват повече със своите деца.

Училището осигури структура, подкрепа и система от насърчаващи елементи, за да подготви своите ученици. Но фокус на училищната институция  е не само академичното знание и резултати, а и изграждането на социални умения и дисциплина. В следствие на наложените ограничения в сферата на образованието, последиците за младите хора са най-осезаеми. А резултатът от тях – ограничени социални контакти, дълго време прекарано пред устройствата, нарушено физическото здраве и активност, повишени нива на тревожност и стрес от динамичните промени.

„Наградата дава нужната среда за развиване на меки умения, които са нужни на всички ни отвъд сградата на училището в същинския живот. Всеки участник успява да развие в себе си най-вече умението за управление на времето, постоянство и отговорност, които са ценни във всяка една сфера на дейност. Доста полезен разбира се и е процесът на целеполагане, който е едно от най-трудните неща за научаване, но същевременно изключително ценно умение за всеки успешен човек.” 
Радослава Георгиева
лидер в Наградата

Също както работата от дома, онлайн обучението изисква по-голяма мотивация и самодисциплина, отколкото ученето в класната стая. Класната стая е предпоставка за много по-честа работа в екип, която поддържа ученикът отговорен за своята работа. За разлика от това, дистанционната форма на обучение включва определяне на нашите собствени цели, проследяване на напредъка и спазване на срокове. 

Дори в свят на изпитани училищни системи и учебни програми, най-успешните училища са тези, които се адаптират към променящите се времена, както и към очакванията на учениците, родителите и обществото. Време е да помислим как да направим нашите образователни системи по-благоприятни за учене и насърчаващи развитието на уменията, отношението и нагласите, необходими на младежите за бъдещия им живот като възрастни.

Базирайки се на повече от 60 годишен опит в подготвянето на младите хора за света, Международната награда на херцога на Единбург е тук, за да помогне. Наградата  е водещата лидерска програма за личностни постижения, която работи в училища и организации в целия свят. Програмата дава достъп на младежи до глобална рамка, която им предоставя възможност да учат и да растат чрез неформално образование, работейки за международно разпозната акредитация. Ученици и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Доброволчество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване.

Наградата насърчава младите хора да:

  • Да развият своята самодисциплина при определяне и постигане на цели; 
  • Да канализира креативната енергия в структурирани занимание; 
  • Да развият принадлежност към общност от активни млади хора; 
  • Да формират лидерски качества и умения за работа в екип; 
  • Да усъвършенстват физическата си активност. 

Програмата на Наградата е адаптирана за онлайн ползване и във времена на извънредни положения, когато училището се случва онлайн. Подкрепя психичното здраве на младежите и дългосрочните възможности пред тях, осигурява инструментите за развиване на гъвкавост, адаптивност, лидерство и умения за решаване на проблеми, Наградата помага на младите хора да се подготвят за света и новата “нормалност”. 

Рамката на Наградата може да помогне като подкрепя развиването на ключови универсални умения и характеристики, които са необходими за навигирането на промяната и за изграждането на навици, които ще подготвят младежите за живота, за работа и за конструктивната им роля в обществото.

Структурата на Наградата е основана върху умишлен, просоциален подход, който ангажира младежите в техните общности, по начин, който е продуктивен и конструктивен; разпознава, използва и подобрява силните страни на младите хора; и насърчава положителните резултати чрез предоставяне на възможности, насърчаване на положителни взаимоотношения и предоставяне на подкрепата, необходима за надграждане на техните лидерски умения.

Целта на международната програма за младежи е да подобри благосъстоянието им, като предоставят модел за подражание – т.нар. Лидер, който може да ги подкрепи академично, социално и/или лично. Тази цел може да бъде постигната чрез училищна работа, комуникация и/или участие в различни дейности. 

Включете се и вие

Станете част от глобалната мрежа от училища и организации в над 130 държави, които предлагат на своите ученици възможността да участват в Наградата и да получат неформално образование на световно ниво. Като структурирана програма за личностно развитие, програмата осигурява балансирана рамка, в която участниците имат възможност да развиват своите умения, да доброволстват и да спортуват. Чрез изпитаната методология на програмата, те ще изградят своя индивидуална програма, която следват в продължение на месеци. Помогнете им да направят положителните стъпки във време, в което светът има нужда от тях повече от всякога!

За да разберете как да станете Лицензирана организация, посетете: https://intaward-bg.org/joino/ 

За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата, попълнете следната регистрационна форма най-късно до 26 февруари 2021 г.: https://intaward-bg.org/apply/ 

Препоръчани статии